Üyemiz Olun

ingiliz atı

ATLARIN YAŞAMI

Atların Hayatı Evcil atın kökenini przewalski ve tarpan adı verilen yabani atlar teşkil eder. Przewalski Yabani Moğol atı. Cidago (bel yüksekliği) 130 cm. İri başlı, iri kemikli, kalın boyunlu, kuvvetli, kırmızımtırak esmer renkli. Soğuk kanlı at ırklarının atasıdır. Tarpan Cidago 130 cm. İnce yapılıdır. Donu(rengi) sincabi. Sıcakkanlı at ırklarının atasıdır. At, milattan önce 3000'li yıllarda evcilleştirilmiştir. İlk olarak Et ve sütünden yararlanılmıştır. Sırayla iş hayvanı,