Üyemiz Olun

Allah

İNANÇ NEDİR ?

İnanç kavramı insanın varoluşundan bu yana insana insan olma özelliğini kazandıran değişmez bir gerçeğin temel olgusudur. Her ne kadar başlangıçta değişik inançların ortaya çıkışındaki ana nedenler ; korku yok olmama ve doğanın bilinemezlikleri olsa da ; günümüzde inanç anlayışı Tanrısal ve felsefi boyutlara taşınmıştır. İnanç genel sözlük tanımında “bir şeye veya bir düşünceye gönülden bağlı

Zikrin Hassaları

Muhyiddin Arabi hazretleri (k.s) mükevvenatta her bir şeyin ALLAH’ı zikrettiğini,zikir itibariyle yaratılmışların dört mertebede olduğunu bildirmiştir 1-Camid olan yani cansız yaratıklar,taşlar,madenler,sular gibi. 2-Nebetat,bitkiler,çiçekler,ağaçlar 3-Hayvanlar 4-İnsan ve cinler. Bu dört gruptan ALLAH’ı en çok zikreden cansız varlıklardır.Başka bir meşguliyetle mükellef olmadıklarından bütün hayatları zikrin içinde geçer.Nebatatta

Tanrıyı Tanımak

Tanrıyı Tanımak/ Deepak Chopra Hepimiz Tanrı’yı keşfetmek isteriz. Aslında beynimizin bir fırtına gibi esen faaliyetleri O’nu her zaman aramıştır. Tanrı bir tercih meselesi değil, bir gerekliliktir. O izlenilen bir yoldur. Beynimizdeki sinir ağı Tanrı’yı bulmamız için donatılmıştır. Ne var ki bu ağ bizi otomatik olarak ruha ulaştırmaz. Her zaman arayış içinde olmamız gerekir. Eğer hayatı gerçekten yaşamak istiyorsak, bunu Tanrı olmadan asla yapamayız. Burada