Üyemiz Olun

Koçluk | Koçluk Eğitimi | Sertifikalı Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk anlayışı Türkiye’de yeni yeni oturmaya başlıyor olsa da dünyada bu konuda çok büyük adımlar atılmıştır. Öncelikle koçluk kavramını ele almak istiyoruz. İngilizce ‘coach’ kelimesinden gelen ve koç, çalıştırıcı, özel hoca ve antrenör anlamlarına gelen bir kelimedir. Koçluğun asıl hedefi kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak da çalışmalar her zaman kişisel boyutta ve özel olarak ele alınır. Bu doğrultuda kişilerin ulaşılabilir hedefleri belirlenir. Hedefler belirlenirken var olan tüm olasılıklar meydana çıkarılır, görülür hale gelir ve iyi analiz edilir. Hiç kimse seçeneksiz değildir ve tüm seçenekleri görerek adım atmalıdır. Planlanan ve hedeflenen çalışmalar doğrultusunda odaklanma sağlanır. Ardından bir öğrenme ve gelişim sürecine gidilir.

İyi bir yaşam koçu tüm işlemleri önceden planlayabilir. Koçluk sadece fikir sunmak ve yol göstermek değildir. Koçluk aynı zamanda hangi hedefe kaç adımda ve hangi yükseklikteki basamaklar ile ulaşılabileceğinin hesabını doğru yapabilmektir.

Koçluk Hizmetinin Sınıfları

Koçluk hizmetleri temel olarak kişisel yani bireysel koçluk ve kurumsal koçluk şeklinde ikiye ayrılır. Tabi ki her ikisinin de altında yüzlerce alt branşlar barınmaktadır. Ancak bireysel ve kurumsal olarak ana kategorilere ayrılmalarının sebebi bir tanesi bir kişinin yaşamını ele alırken bir diğerinin bir kurumun var olan imkanlarını, önündeki tehlikeleri, hangi yöne ilerleyebileceğini ve bunun gibi kritik noktaları belirlemeyi hedef alır.

Bireysel Koçluk Nedir?

Bireysel koçluk kişisel farkındalığı, kişinin önündeki tüm alternatiflerini görmesini ve seçimlerinin tesadüfi olmamasını, kendi kriterlerini oluşturmadan önce kişinin kendi becerilerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını doğru tespitler ile karar almasını sağlayan bir bütün hizmettir. Tüm bu sırlamalar belki eğitimlere katılmamış bir insanın aklında bir örümcek ağı gibi karmaşık görüntü sergileyebilir. Ancak kişisel eğitimler ile bireysel koçluk her zaman kendi kuralları içerisinde işler. Tespitlerin ve alternatiflerin ele alınmasında belli doneler vardır. Bu donelere sadece kişilere yönelik detaylar eklenir ve yolların nasıl ve hangi koşullarda tamamlanabileceği, hangi yolun hangi birey için en sağlam olacağı belirlenir.

Becerileri geliştirme koçluğu, gelişim koçluğu, performans koçluğu gibi bireysel koçluğun alt branşları vardır. Ancak iyi bir koçluk hizmeti içerisinde, bir koçtan her zaman tüm alt branşlar hakkında uzmanlık boyutunda olmasa dahi bilgi ve tecrübesi beklenir. En az bir alanda profesyonel çalışma sergileyebilen bir koç, diğer alanların hangi şekilde yönlenmesi gerektiği hakkında bilgili olmalıdır.

Kurumsal Koçluk Nedir?

Kurumsal koçluk, bireysel koçluk ile benzerlik gösterse de bu sefer ele alınan yaşam süreci bir insanın tarafından değil bir kurumun açısından odaklanarak ele alınır. Tabi ki insan faktörleri vardır. Tıpkı bireysel konularda iş konularının da dahil edildiği gibi burada da iş akışına bu faktörler dahil edilir. Ancak kurumsal koçluk için temel hedef de bir kurum vardır, bu kurumun önündeki imkanlar, firmanın gelişim süreci, firmanın gelebileceği noktalar, yapılabilecek hatalar ve önündeki sorunlar ile en az zararla çıkabilme planları vardır.