Üyemiz Olun

KADERİNİ SEV, BELKİDE SENİN Kİ EN İYİSİDİR

Bu dünya tüm mucizeleriyle  İnsAN’a verilmiş en büyük hediyedir.
Onu Cennete veya Cehenneme çevirmek yine tamamen İnsAN’a ait iradedir. Mutlak iradenin sunmuş
olduğu bu senaryoda biz verilen 
rolleri doğaçlama oynar, en iyi performansı sergilemeye çalışırız. 
Bazen zihnimizin bize oynadığı oyunlardan dolayı yaşadığımız AN'ın farkına varamaz ve geçmiş gelecek
kaygısında kaybolur başka hayatların  
bize sunduğu ışıklı gösteriyi seyrederek ruhumuza acı çektiririz.

Deniz kıyısında bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır.
Güneş onu yakıp kavurur.
O da Tanrıya yakarır keşke güneş olsaydım diye.
“Ol” der Tanrı. Güneş oluverir.
Fakat bulutlar gelir örter güneşi, hükmü kalmaz.
Bulut olmak ister. “Ol” der Tanrı. Bulut olur.
Rüzgâr alır götürür bulutu, rüzgârın oyuncağı olur.
Rüzgâr olmak ister bu kez. Ona da “Ol” der Tanrı.
Rüzgâr her yere egemen olur, fırtına olur, kasırga olur.
Her şey karşısında eğilir.
Tam keyfi yerindeyken koca bir kayaya rastlar.
Oradan eser buradan eser, kaya bana mısın demez!
Bildiniz ! kaya olmak ister ve Tanrı kaya olmasına da izin verir.
Dimdik ve güçlü durmaktadır artık dünyaya karşı Sapasağlam ve Dayanıklı  Ve
Bir gün sabah sırtında bir acı ile uyanıverir
Bir ihtiyar taşçı ustası kayayı yontmaktadır.

 Amorfa ti / F.Nietzsche’

 

Ol’anı olduğu gibi kabul ET!

VAR olana ODAKlan!!

AKIŞa teslim OL!!!

İşte o zaman EVRENin sana sunacağı MUCİZEleri  GÜLümseyerek

 seyredeceksin !!

 

 

                                   Kaderini SEV,Belki de SENinki en İYİsidir.

                                                                                                       

GülCan Dogrukaya
Y.Y.O Kocaeli İl Temsilcisi